سرور مجازی ایران (ارائه تمامی سیستم عامل ها ) 7 روز ضمانت بازگشت وجه!
VPS Iran 1GB
69,000/ماهیانه
  CPU = 1Core
  RAM = 1 GB
  HDD = 75GB
VPS Iran 2GB
89,000/ماهیانه
  CPU = 2Core
  RAM = 2GB
  HDD = 100GB
VPS Iran 3GB
109,000/ماهیانه
  CPU = 3Core
  RAM = 3 GB
  HDD = 140GB
VPS Iran 4GB
149,000/ماهیانه
  CPU = 4core
  RAM = 4GB
  HDD = 200GB
VPS Iran 8GB
199,000/ماهیانه
  CPU = 8core
  RAM = 8GB
  HDD = 300GB