ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 دپارتمان فنی

پشتیبانی مسائل فنی مرتبط با این دپارتمان میباشد.حداکثر زمان پاسخگویی درساعات اداری یک ساعت و در ساعات غیراداری سه الی شش ساعت از زمان ایجاد تیکت میباشد.

 دپارتمان فروش

کلیه مسائل مرتبط با فروش محصولات نوین سرور مربوط به این دپارتمان میباشد.

 دپارتمان مالی

تمامی موارد مرتبط با مسائل مالی اعم از پرداخت وجه و بازپرداخت وجه مرتبط با دپارتمان مالی میباشد.

 صدای مشتری

انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را در مورد نحوه و کیفیت سرویس دهی و و عملکرد اپراتورهای نوین سرور از این طریق به مدیریت منتقل نمایید.