هاست دانلود با ترافیک نامحدود
 • Product 1

  Host Download 10GB

  • 10 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • انتقال فایل های شما به صورت رایگان از شرکت های دیگر به نوین سرور انجام خواهد شد. انتقال
  فقط
  6,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Host Download 20GB

  • 20 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • انتقال فایل های شما به صورت رایگان از شرکت های دیگر به نوین سرور انجام خواهد شد. انتقال
  فقط
  12,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Host Download 50GB

  • 50 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • انتقال فایل های شما به صورت رایگان از شرکت های دیگر به نوین سرور انجام خواهد شد. انتقال
  فقط
  29,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Host Download 100GB

  • 100 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • انتقال فایل های شما به صورت رایگان از شرکت های دیگر به نوین سرور انجام خواهد شد. انتقال
  فقط
  49,000/mo
  سفارش دهید